Egzamin ósmoklasisty 2024: przygotowanie, zmiany i porady

Iga

5 kwietnia, 2024

Witamy w kompleksowym przewodniku po egzaminie ósmoklasisty 2024. Dzisiaj omówimy najważniejsze aspekty związane z egzaminem ósmoklasisty, takie jak zmiany wprowadzone w 2024 roku, struktura i format egzaminu, a także przygotowanie do niego. Przedstawimy również porady dla rodziców i uczniów, jak efektywnie się uczyć, radzić sobie ze stresem przed egzaminem oraz jak osiągnąć najlepsze wyniki.

Zrozumienie egzaminu ósmoklasisty 2024

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów kończących szkołę podstawową. Jego wyniki mają wpływ na dalszą edukację, gdyż są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dlatego rozumienie egzaminu oraz jego istoty jest kluczowe dla uczniów i rodziców.

Co nowego w egzaminie ósmoklasisty 2024?

W 2024 roku wprowadzone zostaną pewne zmiany w egzaminie ósmoklasisty. Choć szczegóły dotyczące tych zmian mogą być ogłoszone później, warto śledzić informacje na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby być na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami.

Struktura i format egzaminu ósmoklasisty

Format egzaminu ósmoklasisty składa się z trzech części: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Każda z części ma inną liczbę pytań, typów pytań i czasu trwania. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis struktury egzaminu:

 • Język polski – 60 minut, 26 zadań, w tym pytania zamknięte (testowe) oraz otwarte (np. krótkie odpowiedzi, wypracowanie).
 • Matematyka – 60 minut, 22 zadania, w tym pytania zamknięte (testowe) oraz otwarte (np. obliczenia, rozwiązanie problemu).
 • Język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski, ukraiński) – 60 minut, 30 zadań, w tym pytania zamknięte (testowe) oraz otwarte (np. krótkie odpowiedzi, tłumaczenie).

Warto zwrócić uwagę, że egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie papierowej, a uczniowie otrzymują arkusze egzaminacyjne z pytaniami oraz kartę odpowiedzi, na której zaznaczają swoje odpowiedzi. W przypadku pytań otwartych, uczniowie wpisują swoje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach na arkuszu egzaminacyjnym.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty jest kluczowe dla osiągnięcia dobrych wyników. W tej sekcji przedstawimy porady i strategie dotyczące efektywnego uczenia się, najlepszych materiałów do nauki oraz sposobów na zdobycie maksymalnej liczby punktów.

Jak efektywnie się uczyć do egzaminu ósmoklasisty?

Jak efektywnie się uczyć do egzaminu ósmoklasisty? Oto kilka sugestii, które mogą pomóc uczniom w przygotowaniach:

 1. Planowanie nauki – ustal harmonogram nauki, uwzględniając czas na każdy przedmiot oraz przerwy.
 2. Ustalanie celów – określ konkretne cele naukowe, takie jak opanowanie określonego działu czy rozwiązanie określonej liczby zadań.
 3. Stosowanie różnorodnych metod nauki – korzystaj z różnych źródeł wiedzy, takich jak podręczniki, strony internetowe, filmy czy aplikacje.
 4. Ćwiczenie zadań egzaminacyjnych – regularnie rozwiązuj próbne arkusze egzaminacyjne, aby zrozumieć strukturę egzaminu i przyzwyczaić się do typów zadań.
 5. Samokontrola – sprawdzaj swoje odpowiedzi, analizuj błędy i pracuj nad poprawą swoich umiejętności.
 6. Współpraca z innymi uczniami – wymieniaj się wiedzą, pomagaj sobie wzajemnie i ucz się od innych.

Najlepsze materiały do nauki do egzaminu ósmoklasisty

Wybór odpowiednich materiałów do nauki jest istotny dla efektywnego przygotowania się do egzaminu. Oto przegląd najlepszych dostępnych materiałów:

 • Podręczniki – korzystaj z podręczników zgodnych z obowiązującą podstawą programową, które zawierają niezbędną wiedzę oraz ćwiczenia.
 • Strony internetowe – wykorzystuj strony edukacyjne, takie jak np. e-podręczniki czy strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które oferują materiały do nauki oraz próbne arkusze egzaminacyjne.
 • Aplikacje – korzystaj z aplikacji edukacyjnych na smartfony czy tablety, które pomogą w nauce poprzez interaktywne ćwiczenia i quizy.
 • Grupy wsparcia – dołącz do grup dyskusyjnych czy kół naukowych, gdzie uczniowie mogą wymieniać się wiedzą i pomagać sobie wzajemnie.

Jak zdać egzamin ósmoklasisty na 100%?

Chociaż zdobycie maksymalnej liczby punktów na egzaminie ósmoklasisty może być trudne, istnieją strategie, które mogą pomóc uczniom w osiągnięciu tego celu:

 1. Systematyczna nauka – regularne i konsekwentne uczenie się pozwoli na opanowanie materiału i utrwalenie wiedzy.
 2. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem – trenuj czytanie tekstów i analizowanie ich treści, co jest kluczowe w przypadku zadań z języka polskiego i języka obcego.
 3. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów – ćwicz zadania matematyczne, które wymagają logicznego myślenia i stosowania różnych strategii.
 4. Praca nad błędami – analizuj swoje błędy, zrozum przyczyny popełniania błędów i pracuj nad ich eliminacją.
 5. Przygotowanie psychiczne – radzenie sobie ze stresem przed egzaminem, wierzenie w swoje umiejętności i utrzymanie pozytywnego nastawienia.

Stosując te strategie, uczniowie zwiększają swoje szanse na zdobycie 100% punktów na egzaminie ósmoklasisty.

Porady dla rodziców i uczniów

W tej sekcji przedstawimy porady dla rodziców oraz porady dla uczniów, które pomogą w osiągnięciu najlepszych wyników na egzaminie ósmoklasisty. Omówimy, jak rodzice mogą wspierać swoje dzieci w przygotowaniach do egzaminu oraz jak uczniowie mogą radzić sobie ze stresem przed egzaminem.

Jak rodzice mogą wspierać dziecko w przygotowaniach do egzaminu?

Wsparcie rodziców jest niezwykle ważne w procesie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Oto kilka sugestii, jak rodzice mogą pomóc swoim dzieciom:

 1. Pomoc w planowaniu nauki – wspólnie z dzieckiem ustalcie harmonogram nauki, uwzględniając czas na każdy przedmiot oraz przerwy.
 2. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki – zapewnij dziecku spokojne miejsce do nauki, dostęp do materiałów oraz sprzęt niezbędny do nauki.
 3. Utrzymywanie motywacji – zachęcaj dziecko do nauki, doceniaj jego postępy i wspieraj w dążeniu do wyznaczonych celów.
 4. Monitorowanie postępów – regularnie rozmawiaj z dzieckiem o jego postępach w nauce, sprawdzaj wyniki próbnych egzaminów i pomagaj w analizie błędów.
 5. Współpraca z nauczycielami – utrzymuj kontakt z nauczycielami dziecka, aby być na bieżąco z jego postępami i ewentualnymi trudnościami.
 6. Wsparcie emocjonalne – pomagaj dziecku radzić sobie ze stresem przed egzaminem, rozmawiaj o jego obawach i uczuciach.

Porady dla uczniów: jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem?

Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem ósmoklasisty? Oto kilka porad, które mogą pomóc uczniom w zarządzaniu stresem i lękiem przed egzaminem:

 1. Techniki relaksacyjne – stosuj techniki takie jak głębokie oddychanie, medytacja czy joga, aby uspokoić nerwy i zredukować napięcie.
 2. Planowanie czasu – dobrze zaplanowany harmonogram nauki pomoże uniknąć uczucia przytłoczenia i pozwoli na systematyczne opanowanie materiału.
 3. Przerwy w nauce – regularne przerwy w nauce pozwolą na regenerację sił i utrzymanie koncentracji.
 4. Właściwa organizacja dnia – dbaj o zdrowy sen, regularne posiłki i aktywność fizyczną, co wpłynie na lepsze samopoczucie i radzenie sobie ze stresem.
 5. Pozytywne afirmacje – stosuj pozytywne afirmacje, które pomogą wzmocnić wiarę w swoje umiejętności i utrzymanie pozytywnego nastawienia.
 6. Rozmowa z bliskimi – otwarta rozmowa z rodzicami, nauczycielami czy przyjaciółmi o swoich obawach i uczuciach może pomóc w radzeniu sobie ze stresem.

Stosując te porady dla rodziców i porady dla uczniów, zarówno rodzice, jak i uczniowie mogą współpracować, aby osiągnąć najlepsze wyniki na egzaminie ósmoklasisty.

Polecane: